Store Claus og lille Claus
(30X40 cm) 1999

Eventyret er jo eviggyldigt. Det er nemlig fortællingen om den, der har midler, men trods dette ikke under den fattige det mindste. Billedet viser scenen, hvor store Claus er blevet vred over, at lille Claus - trods påbud - råber: "Hyp alle mine heste!", så forbipasserende hører det. Det er nemlig kun den ene hest, som er lille Claus'es, men om søndagen låner han den rige Claus'es fire heste, så det bliver et helt spand. Til gengæld for dette lån skal store Claus disponere over lille Claus'es ene hest resten af ugen. Ved at slå denne ene hest ihjel snyder store Claus sig for en stor fordel ved 'handelen'. Mange, der har magt, tænker kun på at udøve den, og gør det ufornuftige.

<< Tilbage <<

 

 

 Store Claus og Lille Claus