Ringen - Barndom
(40X40 cm) 1988

I billedet tænkes på Richard Wagners cyklus, Ringen - dog mere som en livscyklus: Barndom - Ungdom - Manddom - Alderdom.
I dette værk peges der på den nok 'så kunstige form for selve det at blive født og siden at vokse op. Intet er dog mere naturligt end netop barnefødslen. Men i dag synes det at være meget hospitalsfikseret.

<< Tilbage <<

 

 

Ringen - Barndom